Voordat u bij ons een Simpel Bakkie huurt dient u wel bekend te zijn met onderstaande informatie.

Kentekenplaat

Witte kentekenplaten

Voor het rijden van een aanhangwagen dient u in het bezit te zijn van een witte kentekenplaat. Deze is te bestellen bij alle autospeciaalzaken. Het aanvragen van een witte kentekenplaat is niet duur en is in enkele minuten geregeld. 
Het gebruik van een handgeschreven plaat is geheel op eigenrisico i.v.m. boetes!

Let Op! Het voeren van een gele kentekenplaat van het trekkend voertuig is niet toegestaan!

Afmetingen van de aanhangwagen:

  • 1. Aanhangwagens mogen niet langer zijn dan 12,00 meter, dan wel niet langer dan 8 meter indien het een middenasaanhangwagen betreft (niet meer afwijken dan 1%).
  • 2. Aanhangwagens mogen niet breder zijn dan 2,55 meter.
  • 3. Aanhangwagens mogen niet hoger zijn dan 4,00 meter.
  • 4. Aanhangwagen + auto mogen samen niet langer zijn dan 18,00 meter
  • 5. Aanhangwagens mogen niet zwaarder worden beladen dan de toegestane maximum massa van de aanhangwagen waarbij u rekening dient te houden met de maximum te trekken massa van de auto.

Het uitsteken van lading:

Als bestuurder moet u ervoor zorgen dat u bij het buiten het voertuig uitsteken van lading, de maximale uitsteekmaten niet overschrijdt en dat de uitstekende delen niet scherp zijn. De maximale uitsteekmaten zijn:

  • 1. Aan de voorzijde: de voorzijde bij middenasaanhangwagens is het trekoog (koppeling). U mag niet voorbij het hart van de koppeling laden
  • 2. Aan de zijkant: de lading mag niet meer zijn dan de maximaal toegestane breedte voor aanhangwagens (2,55 meter). en op onverharde wegen niet meer dan 2,20 meter.
  • 3. Aan de achterzijde: de lading mag maximaal 1 meter aan de achterzijde uitsteken, terwijl daarbij de maximale uitsteeklengte van 5.00 meter achter de achterste as niet mag worden overschreden. Bij het vervoeren van ondeelbare lading (bijvoorbeeld steigerpalen, ladders, spanten enz.) geldt dat de maximale uitsteeklengte van 1,00 meter mag worden overschreden, waarbij het voeren van markeringsborden verplicht is. Wordt het markeringsbord bij nacht vervoerd, dan moet het bord voorzien zijn van een rode lamp. Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de achterkentekenplaatverlichting van de aanhangwagen mag nooit belemmerd worden.

Algemene verhuurvoorwaarden

Door hier te klikken kunt u de algemene voorwaarden inzien. Lees deze goed door want je verklaart straks door het tekenen van het huurcontract dat je van de inhoud kennis hebt genomen en de toepasselijkheid hiervan zal aanvaarden.